www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ПРВ–16

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1:

Изображение 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5 … 9 GHz
период на импулсите: 2,5 или 1,25 ms
честота на повторение на импулсите: 400 или 800 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1,75 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 700 кВт
средна мощност: 490 … 560 Вт
инструментален обхват: 300 км
разрешаваща способност по разстояние: 1,5 км
точността:
широчина на лъча: β= 2,5° ;ε= 0,5°
необходим брой импулси от целта: > 12
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

ПРВ–16

В края на 60-те години с цел повишаване надежността, шумостойчивостта, осигуряването на защита от противолокационни ракети и увеличаване зоната на откриване на ПРВ-9 и ПРВ-9А се прави доразработка за усъвършенствуване на тези далекомери, която завършва със създаването на опитен образец на подвижния радиовисотомер ПРВ-16, базиращ се на серийния висотомер ПРВ-9. Главен конструктор на тази разработка е В. А. Кравчук. През 1970г. са проведени полигонни изпитания на ПРВ-16 и се приема на въоръжение.

Предназначението на ПРВ-16 е определянето на височината на полета на въздушните обекти.

Тактико-технически характеристики:

Притежава добра мобилност – време за събиране и развръщане 45 мин.

За разлика от ПРВ-9 и ПРВ-9А, този висотомер има апаратура за пеленговане на единичен самолет, саздаващ шумови смущения; сигнализация на неизправностите по апаратурата; осигурява работа пти отрицателен ъгъл на място до – 1,5°.