www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ПРВ–13

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Антенно ремарке ПРВ-13 като експозиция във военновъздушната база Троленхаген (Германия, Западна Померания)
(53°35'49.9" N   13°18'34.4" E)

Изображение 1: Антенно ремарке ПРВ-13 като експозиция във военновъздушната база Троленхаген (Германия, Западна Померания)
(53°35'49.9" N   13°18'34.4" E)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2,5 … 2,7 GHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 400 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1,5 или 3 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 1,6 МВт
средна мощност: 1 кВт
инструментален обхват: 400 км
разрешаваща способност по разстояние: по растояние: 1 км;
по азимут: 2°;
по височина: 1000 м
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта: > 15
завъртания на антената: 6 или 10 об/мин
MTBCF:
MTTR:

ПРВ–13

Радиовисотомерът ПРВ-13 е разработен на базата на висотомера ПРВ-11 с цел повишаване надежността, шумоустойчивостта, осигуряване на защита от противолокационни ракети и увеличаване зоната на откриване на досегашните висотомери. Предназначен е за определяне на височината на полета на самолети и крилати ракети по целеуказание от РЛС, а също така за водене на въздушно разузнаване на нисколетящи цели като далекомер. В новата разработка на радиовисотомера са въведени трикоординатен и програмен режим на работа на пеленгования канал. Осигурена е възможност за определяне растоянието, азимута и височината на ниско летящи цели в автономен режим и по външно целеоказване от спрегната РЛС за кръгов обзор, предаването ѝ на пеленгите на самолети смутители. Има възможност за насочване на самолетите прехващачи при взаимодействие на пунктовете за управление на ЗРВ и ИА в общите зони на огневите действия. Оборудването на ПРВ-13 се монтира на три прицепа. Апаратният контейнер и ДЕС се базират на нискораменни двуосни прицепи, а антенният пост – на въртящо се основание на артирелийски лафет.

Тактико-технически характеристики: