www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

PRV-11 „Side Net”

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne
Wartung am PRV-11

Rysunek 1: Obsługa techniczna anteny PRV-11

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: ≈ 2,7 GHz
Okres powtarzania impulsów: 3 lub 1,3 ms
Częstotliwość powtarzania impulsów: 330 lub 730 Hz
Szerokość impulsu (τ): 3 lub 1,5 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 1,2 MW
Moc średnia: 1,3 kW
Zasięg instrumentalny: 400 km
Rozróżnialność w odległości: 0,8 lub 1,5 km
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: β= 2°; ε= 1,2°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

PRV-11 „Side Net”

PRV-11 „Wershina“ (oznaczenie rosyjskie: 1RL119; cyrylica: 1РЛ119 «Вершина»; oznaczenie NATO "Side Net") był radiowysokościomierzem krajów byłego Układu Warszawskiego, opracowanym i produkowanym w byłym Związku Radzieckim od 1958 roku.

Radar mieścił się w trzech kabinach. Kabina nadawczo-odbiorcza z anteną paraboliczną była zamontowana na obrotowym uchwycie typu KZU-16 i zwykle umieszczana na niewielkim kopcu. Nieco obok niej rozłożona była kabina sprzętu obserwacyjnego na dwuosiowej przyczepie. Kolejna kabina na dwuosiowej przyczepie mieściła zasilacz i akcesoria warsztatowe. Określenie wysokości jest wykonywane po wyznaczeniu celu przez stację panoramiczną lub zautomatyzowany system naprowadzania i sterowania.