www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ПРВ–11

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
Wartung am PRW-11

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: ок. 2,7 GHz
период на импулсите: 3 или 1,3 ms
честота на повторение на импулсите: 330 или 730 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 3 или 1,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 1,2 МВт
средна мощност: 1,3 кВт
инструментален обхват: до 400 км
разрешаваща способност по разстояние: 0,8 или 1,5 км
точността:
диаграма на насоченост от антената: β= 2°; ε= 1,2°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

ПРВ–11

Радиовисотомерът ПРВ-11 е разработен в края на 50-те години. Работи чрез люлеене на антената 30 пъти в минута. Той осигурява откриване на самолет изтребител на растояние 230 км на средни и големи височини (до 34 км) и 60 км – на малки височини до 0,5 км в сектор по ъгъл на място от 0,5° до 30°. Грешките при измерване по растояние са до 1000 м, а по височина от 200 до 500 м на растояние 200-230 км. Чуствителността на приемника е −104,6 децибел-миливат (≙3,5·10−14 Вт). Време за развръщане на ПРВ-11 е 3 часа. Практически може да се спрегне със всички РЛС за кръгов обзор.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.