www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

PRW-10 „Rock Cake“

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky
Modellfoto PRW-10

Obrázek 1: Modellfoto PRW-10
(Foto mit freundlicher Genehmigung des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr Dresden entstanden.)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: E-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ): 2,7 … 3,2 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 1,8 … 2 MW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 300 km
Rozlišení rozsahu: 3 km
Öffnungswinkel β: 3° … 5°
Öffnungswinkel ε:
Počet zásahů cíle:
MTBCF:
MTTR:

PRW-10 „Rock Cake“

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!