www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ПРВ–10

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
Modellfoto PRW-10

Изображение 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «E»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 2,7 … 3,2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 1,8 … 2 МВт
средна мощност:
инструментален обхват: 300 км
разрешаваща способност по разстояние: 3 км
точността:
диаграма на насоченост от антената: β= 3° … 5°; ε= 1°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

ПРВ–10

Първите изпитания на опитния образец ПРВ-10 се правят през 1956г. Радиовисотомерът ПРВ-10 е спрегнат с двукоординатната РЛС и чрез него се определя височината на полета на целта. При откриването на самолет изтребител, той определя височината в диапазон 6-13 км. по азимутно целеоказване от спрегнатия далекомер на растояние до 160-180 км. Грешките на откриване е 300-1000м, а импулсната мощност – 1,2 МВт. На неговата база се разработва и ПРВ-10М, който е със секретен режим в дапазон 15°. Основен недостатък и на двета разработки е малката шумозащитеност.

Фото галерия ПРВ–10

Изображение 2:

Изображение 3: ПРВ–10М в Музея на ПВО в Заря в Москва

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.