www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

РЛС П-40

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
P-40

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2,2 - 2,3 GHz
период на импулсите: 2,5 или 1,25 ms
честота на повторение на импулсите: 400 или 800 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 2×2 µs
време на приемане: 2,49 или 1,24 µs
мъртво време:
импулсна мощност: до 2 МВт
средна мощност: 2 … 3 кВт
инструментален обхват: до 375 км
разрешаваща способност по разстояние: 300 м
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,5°
необходим брой импулси от целта: > 8
завъртания на антената: 4 или 5 сек.
MTBCF:
MTTR:

РЛС П-40

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.