www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

РЛС П-37

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
P-37 in Elmenhorst
(Кликнете за да увеличите снимката: 640·480 пиксел = 48 килобайт)

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2695 … 3115 MHz
период на импулсите: 2,6 и 1,3 ms
честота на повторение на импулсите: 375 и 750 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1,2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 5 · 700 кВт
средна мощност: 5 · 700 Вт
инструментален обхват: 450 км
разрешаваща способност по разстояние: 180 м
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 3 или 6 об/мин
MTBCF:
MTTR:

РЛС П-37

Двукоординатната петканална РЛС П-37 «Христо» работи в сантиметров диапазон за далечен обзор.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.