www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

P- 19

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: “Flat Face B”

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 830 … 882 MHz
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 500 lub 600 Hz
Szerokość impulsu (τ): 2,1 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: > 300 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 160 km
Rozróżnialność w odległości: 350 m
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 4,5°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

P- 19

P-19 „Dunaj“ (oznaczenie rosyjskie: 1RL134; oznaczenie NATO „Flat Face B“) jest mobilną dwuwspółrzędną stacją radarową pracującą w zakresie fal decymetrowych. Radar P-19 może współpracować ze wszystkimi typami automatycznych systemów współdziałania i kontroli: P-18, systemami rakiet ziemia-powietrze SA-3 „Goa“ i SA-2 „Guideline“ oraz radiowysokościomierzami PRW-9 i PRW-16. Zasilanie urządzeń stacji może odbywać się z generatora elektrycznego nr 1, generatora elektrycznego nr 2 oraz z sieci zewnętrznej 220 V ±5% 400 Hz. Pobór mocy nie przekracza 15 kW.

W nadajniku zastosowano generator magnetronowy. Dlatego radar jest radarem pseudokoherentnym. Zakres częstotliwości pracy odpowiada zakresowi pracy magnetronu MI-119 (rys. 2).

Antena wykorzystuje polaryzację poziomą. Obszar pokrycia radaru w płaszczyźnie pionowej jest zależny od trybu zasilania anteny. W trybie in-phase dolny płat obszaru widoczności jest najbardziej rozciągnięty i dociśnięty do ziemi. Tryb ten jest wykorzystywany do wykrywania celów odległych i nisko lecących. W przypadku celów o dużej wysokości lotu mogą wystąpić pominięcia ze względu na wielopłatowy charakter obszaru pokrycia radaru. W trybie antyfazowym płaty są podniesione, co umożliwia wykrywanie celów znajdujących się na dużej wysokości. Górna granica strefy wykrywania w trybie antyfazowym wynosi 20°.

Radar obejmuje:

  1. Samochód z zabudową K-4 na pojeździe ZIL-131, w którym znajdują się: urządzenia radarowe, urządzenia do współpracy z innymi radarami, interrogator radaru wtórnego (1L23-6), urządzenia do akwizycji i transmisji danych oraz zestaw urządzeń pomiarowych, wewnętrzny aparat telefoniczny i urządzenia łączności radiowej.
  2. Zespół antenowo-masztowy jest zamontowany na pojeździe ZIL-131, na platformie którego znajdują się dwa benzynowe generatory elektryczne AB-16-T/230/4-400-M1 oraz mechanizm obrotu anteny.

Radar może być łączony z urządzeniami antenowo-masztowymi 1RL82, 1RL82М i 1RL82M1 w celu zwiększenia zasięgu działania. Zdalny wskaźnik PPI (VIKO) jest połączony z radarem za pomocą kabli i może być umieszczony w odległości do 300 m od radaru.

Galeria zdjęć P-19

Rysunek 2: Magnetron MI-119 z mechanizmem precyzyjnego dostrajania częstotliwości