www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

РЛС П-19

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 830 … 882 МHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 500 или 600 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 2,1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: > 300 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 160 км
разрешаваща способност по разстояние: 350 м
точността:
широчина на лъча: 4,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 и 12 об/мин
MTBCF:
MTTR:

РЛС П-19

П-19 «Дунав» (Обозначение ГРАУ: 1РЛ134; Обозначение на НАТО «Flat Face B») е мобилна двукоординатна радиолокационна станция в дециметровия вълнов обхват. Радарът P-19 може да се свързва с всички видове автоматизирани системи за управление (АСУ), радарите P-18, ракетните системи земя-въздух С-125 и С-75, както и с радиовисотомерите ПРВ-9 и ПРВ-16. Захранването на оборудването на станцията може да се извършва от агрегат 1, агрегат 2 и от външна мрежа 220 V ±5% 400 Hz. Консумацията на енергия не надвишава 15 kW.

Предавателят използва магнетронен генератор. Следователно станцията е псевдокохерентен радар. Работният честотен диапазон съответства на този на магнетрона MI-119 (фиг. 2).

Антената използва хоризонтална поляризация. Вертикалната зрителна зона се определя от режима на захранване на антената. Във фазов режим долната част на зоната на видимост е най-издължена и притисната към земята. Този режим се използва за откриване на далечни и ниско летящи цели. При цели на голяма височина е възможно да има пропуски поради многолопатковия характер на линията на видимост. В режим на контрафаза лопатките на линията на видимост се повдигат, което позволява откриване на цели на голяма височина. Горната граница на зоната на откриване в антифаза е 20°.

Станцията се състои от:

  1. Кола за оборудване с каросерия К-4 на автомобил ЗИЛ-131, която съдържа: радарно оборудване, оборудване за взаимодействие с други радари, запитател за наземен радар (1Л23-6), оборудване за събиране и предаване на данни, както и набор от измервателно оборудване, вътрешен телефон и оборудване за радиовръзка.
  2. Антенно-мачтовият модул е монтиран на автомобил ЗИЛ-131, на чиято платформа са разположени два захранващи блока АБ-16-Т/230/4-400-М1 и механизъм за завъртане на антената.

Радарът може да се свърже с антенно-мачтови устройства (АМУ) 1РЛ82, 1РЛ82М и 1РЛ82М1, за да се разшири обхватът на работа. Дистанционният индикатор за кръгов обзор (ВИКО) е свързан с радара с кабели и може да бъде разположен на разстояние до 300 м от радара.

Галерия със снимки на П-19

Фиг. 2: Магнетрон MI-119 с прецизен механизъм за настройка