www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

РЛС П-18

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
P-18 in Greding
(Кликнете за да увеличите снимката: 700·560 пиксел = 85 килобайт)

Фиг. 1: РЛС П-18 с нов запитвач (параболистична антена)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 150 … 170 МHz
период на импулсите: 2,77 ms
честота на повторение на импулсите: 360 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 6 µs
време на приемане: 2,4 ms
мъртво време: 377 µs
импулсна мощност: 160 … 260 кВт
средна мощност: 540 Вт
инструментален обхват: 360 км
разрешаваща способност по разстояние: 900 м
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта: > 15
завъртания на антената: 0 … 6 … 10 об/мин
MTBCF:
MTTR:

РЛС П-18

РЛС П-18 е разработена на базата на РЛС П-12НА. Тя представлява многофункционална мобилна двукоординатна РЛС, работеща в метровия диапазон. Тези станции осигуряват по-точно целеуказване на зенитни-ракетните комплекси и насочване на ИА по противникови самолети. Същите притежават и добра защита от различните видове смущения.

През 1979г. в комплеклта на станцията е въведен нов запитвач на отделен автомобил. Поради своите технически параметри, за удобство при експлоатация, поради своята надежност и висока мобилност тази станция е широко разпространена.

Тактико-технически характеристики:

Източник:

  1. Авторски колектив: ''История на Радиотехническите войски'' Еър Груп 2000, 2007г., ISBN 9789547521087

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.