www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

P-10 „Knife Rest B“

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne
P-10 Antenne

Rysunek 1: P-10 antenna
www.fas.org)

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: pasma VHF
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 100 Hz
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 55 … 75 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 200 km
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 21°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 0 … 6 Ob./min
MTBCF:
MTTR:

P-10 „Knife Rest B“

Radar P-10 (oznaczenie rosyjskie: „Wołga A“, cyrylica: «Волга А», oznaczenie NATO: „Knife Rest B“) jest rozwinięciem P-8 i od 1953 r. znajdował się na uzbrojeniu Armii Czerwonej. Szerokość połówkowa matrycy antenowej 2x2 wynosiła od 20 do 24° (zależnie od częstotliwości). Kąt wzniesienia określano za pomocą goniometru, na podstawie którego można było wyznaczyć wysokość docelową za pomocą nomogramu. Dokładność wyznaczenia kąta wynosiła do ±2,5°. Radar był już wyposażony w system ochrony przed zagłuszaniem. Czułość odbiornika wynosiła nominalnie 3 µV, a na granicach zakresu częstotliwości 4 µV. Informacje radarowe były wyświetlane na wskaźniku typu „P” i wskaźniku typu „E”. Od 1956 r. radar P-10 został zastąpiony radarem P-12.

Galeria zdjęć radaru P-10

Rysunek 2: Antena P-10