www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Örnekleri - Eski Radarlar

P-3 Radarı „Dumbo”

Radar birimi, taktik-teknik özellikleri açıklaması
Sabit versiyon P3A radarı çizimi

Resim 1: Sabit versiyon P3A radarı çizimi

Teknik veriler
Çalışma Frekans Aralığı: VHF-bandı
Darbe Tekrarlama Zamanı:
Darbe Tekrarlama Frekansı:
Gönderim Darbe Genişliği (τ):
Alım Süresi:
Ölü Süre:
Darbe Gücü: 55 kW
Ortalama Güç:
Aletli menzil: 120 km
Menzil Çözünürlüğü: 2,5 km
Konumlandırma Doğruluğu:
Işın demet açısı: 24°
Bir Dönüşteki İsabet Oranı:
Anten Dönüş Adedi:
MTBCF:
MTTR:

P-3 Radarı „Dumbo”

3-boyutlu ilk Sovyet radarı 2. Dünya Savaşı sonlarına doğru geliştirildi. Bu radara „Pegmantit 3“ adı verildi ve kısaca P 3 dendi. İki türü yapıldı: Sabit tip P-3A ve taşınabilir tip P-3M. Taşınabilir tipi iki kamyona yüklü taşımalıklara (containers) monte edilmişti. Gönderme ve alma birimleri bir ayrı kabine yerleştirilmişti. Kullanılan ekran hâla doğrusal sapmalı A-ekrandır (A-scope).

Kullanılan ekranın sadece bir A-ekran olması nedeniyle antenin yönünü hızlı bir şekilde değiştirmek mümkün olamıyordu. Bu bakımdan döndürme elle yapılarak hedefin azimut açısı için bir ön tahmin yapmak gerekiyordu. Bir çift Yagi anteni ile arzu edilen 4° lik hassasiyete ulaşmak mümkün olamıyordu.

Yüksekli tayini, takip eden metre-dalga boyu modellerde (örneğin „Knife Rest“ radar ailesi) olduğu gibi bir goniometre ile yapılıyordu. Yükseklik açısı menzil değerine bağlı olduğundan, bu açı değerini yüksekliğe dönüştürmek için bir nomogram kullanılıyordu.

Hassasiyet:

Kaynak: G. Nitschke, K.-H. Lau, „Von der visuellen Luftraumbeobachtung zur elektronischen Luftraumaufklärung”
in: „Militärwesen“ 7/72 - Ausgabe B (Luftstreitkräfte) Militärverlag der DDR