www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Örnekleri - Eski Radarlar

P-3 Radarı „Dumbo”

Radar birimi, taktik-teknik özellikleri açıklaması
Sabit versiyon P3A radarı çizimi

Resim 1: Sabit versiyon P3A radarı çizimi

Teknik veriler
Çalışma Frekans Aralığı: VHF-bandı
Darbe Tekrarlama Zamanı:
Darbe Tekrarlama Frekansı:
Gönderim Darbe Genişliği (τ):
Alım Süresi:
Ölü Süre:
Darbe Gücü: 55 kW
Ortalama Güç:
Aletli menzil: 120 km
Menzil Çözünürlüğü: 2,5 km
Konumlandırma Doğruluğu:
Işın demet açısı: 24°
Bir Dönüşteki İsabet Oranı:
Anten Dönüş Adedi
MTBCF:
MTTR:

P-3 Radarı „Dumbo”

3-boyutlu ilk Sovyet radarı 2. Dünya Savaşı sonlarına doğru geliştirildi. Bu radara „Pegmantit 3“ adı verildi ve kısaca P 3 dendi. İki türü yapıldı: Sabit tip P-3A ve taşınabilir tip P-3M. Taşınabilir tipi iki kamyona yüklü taşımalıklara (containers) monte edilmişti. Gönderme ve alma birimleri bir ayrı kabine yerleştirilmişti. Kullanılan ekran hâla doğrusal sapmalı A-ekrandır (A-scope).

Kullanılan ekranın sadece bir A-ekran olması nedeniyle antenin yönünü hızlı bir şekilde değiştirmek mümkün olamıyordu. Bu bakımdan döndürme elle yapılarak hedefin azimut açısı için bir ön tahmin yapmak gerekiyordu. Bir çift Yagi anteni ile arzu edilen 4° lik hassasiyete ulaşmak mümkün olamıyordu.

Yüksekli tayini, takip eden metre-dalga boyu modellerde (örneğin „Knife Rest“ radar ailesi) olduğu gibi bir „goniometre“ ile yapılıyordu. Radar aygıtı, yüksekliği belirlemek için birbiri üzerine yerleştirilmiş iki anten düzlemine ihtiyaç duymakta idi. Bu iki anten düzlemi arasındaki faz farkı ile hedefin yüksekliği tayin edilebiliyordu. Bu iki Yagi-anten düzleminden çıkan ve iki adet bilezikten (slip ring) geçen yüksek frekanslı darbeler goniometre de bir duran dalga meydana getiriyordu. İki bilezik eşzamanlı hareket ediyorlardı ve bu iki bilezik üzerinde ki yüksek frekanslı gerilimler arasındaki gerilim farkı ölçülüyordu. Belli bir noktada bu gerilim farkı sıfır oluyordu, işte bu noktanın mekanik konumu hedefin yükseklik açısına karşılık geliyordu. Yükseklik açısı menzil değerine bağlı olduğundan, bu açı değerini yüksekliğe dönüştürmek için bir nomogram kullanılıyordu.

Hassasiyet:

Kaynak: G. Nitschke, K.-H. Lau, „Von der visuellen Luftraumbeobachtung zur elektronischen Luftraumaufklärung”
in: „Militärwesen“ 7/72 - Ausgabe B (Luftstreitkräfte) Militärverlag der DDR