www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Кабина 66

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
Kabina 66
(Кликнете за да увеличите снимката: 800·500 пиксел = 78 kB)

Изображение 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «F»
период на импулсите: 4 ms
честота на повторение на импулсите: 60 - 1430 Hz;
продължителност на сондиращия импулс (τ): 96 / 36 µs
време на приемане: < 3 ms;
мъртво време: ca. 50 µs
импулсна мощност: 1,5 МВт
средна мощност: 32 кВт
инструментален обхват: 450 км
разрешаваща способност по разстояние: 150 м
точността:
широчина на лъча: 1,1° … 1,7°
необходим брой импулси от целта: 1 … 8
завъртания на антената: 5 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Кабина 66

Кабина 66 (обозначение на НАТО: «Back Net») е радар за противовъздушна отбрана на бившия Съветски съюз.

Интересното при този радар е диаметралното разположение на 2 антенни системи. Всяка антена покрива различен диапазон от височини. Тъй като две идентични кабини винаги се въртят синхронно на едно място, бяха сканирани четири диапазона на височина (подобно на антена с подредени лъчи).

Kabina 66 е съчетана с няколко радиовисотомери (2 до 4 ПРВ-13 или ПРВ-17). Честотата се обработва с четири импулса, от които се предават само два. Двете кабини работят свързани и синхронизирани като двойка, но е възможно и отделно управление. Ротационното задвижване е хидравлично. Електрозахранването (около 300 kW при 400 Hz) се осигурява от преобразовател (двигател-генератор) или дизелови генератори. За един превоз са необходими 19 железопътни вагона.