www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

AN/MPQ-50 (PAR)

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: AN/MPQ-50 Pulse Acquisition Radar
© 2014 Marek Rejewski (CC-BY-SA)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: C-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 1 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 100 km
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 20 ot/min
MTBCF:
MTTR:

AN/MPQ-50 (PAR)

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!