www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

AN/MPQ-46

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: High Power Illuminator Radar (HiPIR)

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: pasma X
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa:
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny:
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

AN/MPQ-46

We wczesnej wersji, radar AN/MPQ-46 AN/MPQ-46 High Power Illuminator Radar (HiPIR) posiadał tylko dwie anteny kołowe, jedną do nadawania i jedną do odbioru. HiPIR może odbierać i automatycznie śledzić indywidualnie przypisane cele w azymucie, kącie elewacji i zasięgu.

Około 1983 r., w drugiej fazie modernizacji kompleksu rakietowego „Hawk”(„Jastrząb”), radar oświetlający dużej mocy otrzymał komponent optyczno-wizualny o nazwie Tracking Adjunct System (TAS). Kamera ta jest umieszczona pomiędzy dwoma reflektorami kamery HiPIR. Już ta modernizacja znacznie poprawiła właściwości antyzakłóceniowe.

Jednak decydująca poprawa nastąpiła w fazie 3 (około 1995 roku) wraz z wprowadzeniem systemu Low Altitude Simultaneous HAWK Engagement (LASHE) oraz anteny kompensacyjnej o szerokim kącie apertury, która oferuje więcej możliwości działania w przypadku nasycenia kanału odbiorczego, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia nisko lecących celów (antena prostokątna obok okrągłych reflektorów).

Galeria zdjęć AN/MPQ-46 (HiPIR)
HiPIR

Rysunek 2: Najnowocześniejszy radar z iluminatorem dużej mocy (HiPIR)
(© EADS)