www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Комплекс за насочване на ракети С-125 «Нева»

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1:
(© НПО "Алмаз")

Изображение 1:
(© НПО "Алмаз")

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 … 9,4 GHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1,75 и 3,5 кГц
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 210 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 40 и 80 км
разрешаваща способност по разстояние: 30 м
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

Комплекс за насочване на ракети С-125 «Нева»

С обозначението на НАТО «Low Blow» се описва цяла фамилия станции за управление на ракети, които управляват наземните зенитно-ракетни комплекси, обозначени като SA-3 «Goa» и работещи в честотен диапазон I. Името «Low Blow» изразява способността на комплекса да управлява ракетите дори срещу нисколетящи цели под въздействието на силни фиксирани цели.

Кабината на приемо-предавателя, наречена UNW, използва двойка перпендикулярни електромеханично управлявани антени (наречени скенери на «Люис»), чиито линейни равнини на поляризация са завъртени на 45°, за да образуват обърната буква V. Тази поляризация е предназначена за използване в лъча на радара. Тази поляризация има за цел да намали размера на ехосигналите от неподвижни цели при обработката на радарни сигнали. Образуват се диаграми на ветрила с ширина 6° в обзорната равнина и 1° в равнината на измерване. Между двете предавателни антени е разположена приемна антена («UW-10») с изключително тясна диаграма на насоченост на антените на приемане като антена Lobe on Receive Only (LORO) за съпровождане на цели. Когато каналите в режим на търсене засекат цел, системата преминава в режим на съпровождане на целта, който използва тази приемна антена.

Системата е стандартно оборудвана с телевизионна камера с висока разделителна способност като оптичен прицел с 144-милиметров обектив, чиято инфрачервена чувствителност дава възможност за работа през нощта при условия на остатъчна светлина.

Режимът «Lobe on Receive Only» (LORO)

По време на търсене на цел радар с тясна антена трябва да сканира по-голям сектор. Излъчващата антена («UW-11») изпраща няколко импулса в една посока, която се определя от канала за търсене на цели на радара. Радиаторът в антената (т.нар. скенер на «Люис»), който се управлява от двигател, завърта антенната диаграма на насоченост в желаните посоки. По този начин се формира и приемният сигнал за търсене на целта.

Когато се получи отразеният импулс, само неговият нарастващ фронт се използва в съпътстващия канал за обработка на сигнала. Двата различно поляризирани приемни канала на приемната антена (UW-10) приемат само сигналите от много по-тясна антенна диаграма. Само в момента, в който диаграмите на предавателните антени се разпростират в една и съща посока, тази приемна антена също приема отразения сигнал от целта, т.е.: само когато по-широките предавателни диаграми също осветяват целта, тогава приемната антена с по-тясна диаграма също може да приема. Чрез ограничаване на лъча до нарастващия ръб може да се определи много по-точно ъгълът. По този начин антенната система може да проследява маневрите на целта много по-точно по време на проследяването на целта. Въпреки това ъгловата разделителна способност все още е толкова голяма, колкото тази на приемната антена.