www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

MPR

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
MPR

Изображение 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «E/F»
период на импулсите: 4 ms
честота на повторение на импулсите: 250 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 4 µs
време на приемане: 3132 µs
мъртво време: 800 µs
импулсна мощност: 20 МВт
средна мощност: 40 кВт
инструментален обхват: 480 км
разрешаваща способност по разстояние: 600 м
точността:
широчина на лъча: 0,42°
необходим брой импулси от целта: 3
завъртания на антената: 6 об/мин
MTBCF:
MTTR:

MPR

Радарът MPR (Medium Power Radar,, обозначение на производителя TRS 2201) е стационарен 3D въздушен разузнавателен радар с голям обсег на действие, създаден от френския производител Thomson CSF с използване на компоненти от AEG Telefunken и Siemens. Радарите са произведени между 1969 и 1973 г. и са заменени с радари Ground Master GM 406F от 2008 г. Преустройството е завършено през 2016 г.

Отделните компоненти на MPR са разположени в многоетажна сграда. През 1979 г. са монтирани цифрова система за заглушаване и радиокупол. През 1982 г. лампата с бягаща вълна е заменена с високочестотни предусилватели, оборудвани с полупроводници. Предавателната мощност се генерира от мощен клистрон в диапазона E/F. Това изходно стъпало на предавателя се управляваше от карзинотрон чрез две усилвателни стъпала.

Предавателният импулс се разделя и излъчва в антената до 34 рупорни радиатори. Всеки вълновод към рупорните излъчватели съдържа поляризатор. Това позволява линейна и кръгова поляризация на излъчването по посока на часовниковата стрелка или обратно на нея. В случай на предаване се излъчва косекансквадратна диаграма на насоченост, докато в случай на приемане се комбинират няколко пътя и се формира диаграма, разпределена по ъгъла на елевация, състояща се от 12 лоба. Сумата от 12-те лоба също води до косекансквадратна диаграма. По този начин, освен данните за азимут и разстояние, се получава и допълнителна информация за ъгъла на височина от 12-те независими посоки на приемане.

Чрез дуплексора, високочестотния предусилвател и първия смесител първият IF на 150 MHz се смесва до втория IF на 30 MHz. Само долните 4 канала са оборудвани с нискошумови високочестотни предусилватели. Въртящ се съединител с ниска мощност предава IF сигнала от обхвата на антената към приемника. Като мярка за защита от смущения на ниво IF се използва принципът Dicke- Fix.

13-ти канал (SLB) служи за потискане на нежеланите страничните лобове на антената.

В приемника се използват два паралелни пътя на сигнала - каналът за превключване с потискане на смущенията (CFAR път) и каналът за амплитудно-истински сигнал (log път).

След аналогово/цифрово преобразуване целевите данни се предават на целевия център за обработка.

PS-66

В Швеция радарът се нарича PS-66. Предавателят и приемникът са идентични, но прицелният блок е френски оригинал.

Фото галерия на MPR
MPR

Изображение 2: MPR без радом

MPR

Изображение 3: MPR е наречена PS-66 в Швеция
© Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper, www.tjelvar.se

MPR

Изображение 4: MPR се нарича PS-66 в Швеция,,
© Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper, www.tjelvar.se