www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/FPS-20

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 280 … 1 350 MHz
период на импулсите: 2 858 µs
честота на повторение на импулсите: 350 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 2 … 2,5 МВт
средна мощност: 4,35 … 6 кВт
инструментален обхват: 231 NM (≙ 428 км)
разрешаваща способност по разстояние: 915 м
точността:
широчина на лъча: 1,3°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 3,3 или 5 или 10 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/FPS-20

AN/FPS-20 е често използван радар за разузнаване и управление на изтребители в L-обхвата на компанията Bendix. Развойната линия започва през 1950 г. с AN/FPS-3, който все още използва предавател с два магнетрона с импулсна мощност 750 kW всеки.

Серийното производство на AN/FPS-20 започва през 1956 г. и използва клистрон с течно охлаждане за двете предавателни честоти едновременно. Всеки от приемниците използва принципа Dicke-Fix. Антената беше оборудвана с поляризатор, който позволяваше да работи с кръгова или хоризонтална линейна поляризация.

По-късните подобрения (главно по отношение на характеристиките за борба с радиосмущенията) водят до наименованията AN/FPS-64, AN/FPS-65, AN/FPS-66, AN/FPS-67, AN/FPS-91, AN/FPS-93, AN/FPS-100, AN/FPS-113 и AN/GPS-4. По-късно канадската версия получава името AN/FPS-508.

Преназначаване на радари
Оригинална система + надграждане= нова система
AN/FPS-20 + AN/GPA-102 = AN/FPS-64
AN/FPS-20 + AN/GPA-103 = AN/FPS-65
AN/FPS-20A + AN/GPA-102 = AN/FPS-66
AN/FPS-20A + AN/GPA-103 = AN/FPS-67
AN/FPS-20 + OA-7091/FPS = AN/FPS-100

Подобни модернизации на AN/FPS-20 и -20A с канадския комплект за модернизация OA-4831 водят до наименованията AN/FPS-87 и AN/FPS-87A. Основното подобрение е добавянето на нова антена и диплексер/филтър (Diplex Gating Unit, DGU) на Raytheon, което води до обозначенията AN/FPS-91 или AN/FPS-91A. Подобна модернизация на блоковете AN/FPS-64 до AN/FPS-67 е получила само допълнителна буква «А». Радарът AN/FPS-66A се използва и като граждански маршрутен радар и тогава получава обозначението ARSR-66. Канадските AN/FPS-87 също са модернизирани и тогава получават имената AN/FPS-93 и 93A.

Галерия със снимки на AN/FPS-20

Изображение 2: Радарната антена AN/FPS-508 като експонат в Норт Бей, Онтарио.