www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/FPS-20

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 280 … 1 350 MHz
период на импулсите: 2 858 µs
честота на повторение на импулсите: 350 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 2 … 2,5 МВт
средна мощност: 4,35 … 6 кВт
инструментален обхват: 231 NM (≙ 428 км)
разрешаваща способност по разстояние: 915 м
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,3°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 3,3 или 5 или 10 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/FPS-20

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.