www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

PAR-C

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: PAR-C in G.A.F.-museum in Berlin-Gatow

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 9 … 9,18 GHz
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 2,4 kHz
Szerokość impulsu (τ): 0,25 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 35 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 10 NM (≙ 18,5 km)
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 0,6°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

PAR-C

Radar precyzyjnego podejścia PAR-C wykorzystywał dwie anteny paraboliczne o poziomym i pionowym ruchu obrotowym. Cykl obrotu (kąt elewacji w górę - kąt boczny w lewo do kąta elewacji w dół - kąt boczny w prawo) trwał jedną sekundę. Wymiary reflektora wynosiły 4,6 × 1,05 m i 0,65 × 4,6 m. Szerokość połówkowa w płaszczyźnie skanowania wynosiła 0,6°. Stanowisko kontrolera w schronie radarowym było wyposażone w kineskop o średnicy ekranu 10". Wyświetlacz był podobny do późniejszego Beta-Scan-scope, ale ze wskazaniem odległości w skali logarytmicznej do 10 NM.