www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/MPS-16

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
Antenne des AN/MPS-16
(Кликнете за да увеличите снимката: 480·640 пиксел = 114 kB)

Изображение 1: Антена на AN/MPS-16, изложена в казармата Bayerwald в Реген, Германия.

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5,2 … 5,3 GHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 300 … 364 Hz,
nominal: 360 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 2,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 1 МВт
средна мощност: 900 Вт
инструментален обхват: 200 NM (≙ 370 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: β:2,4° ε:0,6°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 0 … 8 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/MPS-16

Радарът AN/MPS-16 е преносим радар за противовъздушна отбрана с много висока мощност на излъчване и голям обхват. Като радиовисотомер, той е специализиран в измерване на височинния ъгъл на приближаващите се самолети и се контролира в страничния ъгъл от прицелния блок OA-175/FPS-3 или AN/UPA-35, на който предоставя и информация за височинния ъгъл. Предавателната мощност се генерира от магнетрон QK 632. Вълноводната система работи с атмосферно свръхналягане, генерирано от компресор с дехидратор. Приемникът работи на междинна честота от 30 MHz и има шумов коефициент от 10 dB при широчина на честотната лента от 500 kHz.

Диаграмата на насоченост на антената се формира от участък от параболоида с дължина приблизително 6,6 · 1,75 m като ветрилообразна диаграма с много тясна полуширина в ъгъла на издигане. Антената има усилване от 43 dB и може да работи както с непрекъснато въртене във всепосочен режим, така и с промяна на ъгъла на издигане (след което се фиксира в страничен ъгъл). Заглушаването на страничния лоб на антената е 26 dB.

Електрозахранването може да бъде самостоятелно с дизелов генератор с честота 400 Hz/20 kVA или от електрическата мрежа чрез преобразувател 25 kW 50 Hz/400 Hz. Цялата радарна установка (включително оборудването за наблюдение) може да се премести с четири камиона М-35. В казармата «Байервалд» в Реген все още се поддържа антена от AN/MPS-16, която е изложена като традиционно оборудване.

Antenne des AN/MPS-16
(Кликнете за да увеличите снимката: 480·640 пиксел = 114 kB)

Изображение 2: Антена на AN/MPS-16, изложена в казармата Bayerwald в Реген, Германия.