www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/MPS-16

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
Antenne des AN/MPS-16
(Кликнете за да увеличите снимката: 480·640 пиксел = 114 килобайт)

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5,2 … 5,3 GHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 300 … 364 Hz,
nominal: 360 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 2,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 1 МВт
средна мощност: 900 W
инструментален обхват: 200 NM (≙ 370 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: β:2,4° ε:0,6°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 0 … 8 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/MPS-16

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.