www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Marconi-Radar Type 80

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

(Кликнете за да увеличите снимката: 800·600 пиксел = 114 kB)

Изображение 1: Илюстрация от техническото ръководство

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 980 … 3 020 MHz
период на импулсите: 3,7 ms
честота на повторение на импулсите: 235 … 300 Hz,
номинално: 270 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 2 oder 5 µs,
стандарт: 2 µs
време на приемане: ca. 3,4 ms
мъртво време: 240 µs
импулсна мощност: 1 МВт
средна мощност:
инструментален обхват: 200 NM (≙ 370 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: 0,35°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 4 или 6 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Marconi-Radar Type 80

AMES Type 80 (или Green Garlic) е мощен радар за ранно предупреждение и наземно контролирано прихващане, разработен в края на 40-те години на ХХ век от Telecommunications Research Establishment и построен от Marconi (по-късно част от Decca) за Кралските военновъздушни сили.

Радарът използва параболичен рефлектор с размери 22,9 m × 7,6 m, изработен от телена мрежа. Антената осигурява косекансквадратна диаграма на насоченост. Захранването без квинтове от линейна решетка предизвиква незначителни странични лобове.

Първите радари от тип 80 влизат в експлоатация през 1955 г. Общо са построени около 35 радара тип 80. В края на 60-те години радарите тип 80 са заменени с радари тип 84 и тип 85. Четирите радара, инсталирани в Германия, бяха заменени с AN/FPS-7.

Picture gallery of the Type 80 radar

Picture 2: Back side of the radar antenna

Picture 3: Mercury vapor rectifier