www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Chain Home

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Кулата на Chain Home в Грейт Бадоу, Челмсфорд

Изображение 1: Кулата на Chain Home в Грейт Бадоу, Челмсфорд

Chain Home

Chain Home е кодовото име на крайбрежните радарни станции, построени от британците преди и по време на Втората световна война. Техническото им име е Air Ministry Experimental Station (AMES). В крайна сметка системата се състои от три вида радари:

Британското правителство се опасява от германско въздушно нападение и през 1933 г. създава работна група за дистанционно самолетно разузнаване. През 1935 г. Робърт Уотсън-Уат доказва възможността за откриване чрез радиовълни, а през 1937 г. - и възможността за създаване на мрежа, след като са осигурени средства. Това не е първият радар, както често погрешно се твърди. През същия период други индустриални държави създават подобни и дори по-ефективни устройства (вж. История на радарите). Въпреки това Chain Home е първият голям радарен комплекс, проектиран и построен за противовъздушната отбрана на страната.

Chain Home беше бистатичен радар. Всеки радар се състоеше от предавателна антенна кула с височина 110 m и ширина на лъча на предавателя 110° приемна антенна кула, разположена по-далеч, с височина 73 м и диаграма около 90°.

Методът за определяне на позицията на целите е подобен на този на пеленгатор чрез ръчно подравняване на приемните антени по отношение на страничния ъгъл и ъгъла на издигане. След това операторът сравнява относителната сила на сигналите от двете приемни антени, докато се открие посоката на максималния приет сигнал. За измерването на ъгъла на издигане са използвани антените в горната част на кулата и в долната част на кулата. Разстоянието се определя чрез измерване на времето между излъчването на предавателния импулс и времето на приемане на ехото.

Верига от станции Chain Home, работещи на променлива честота на границата между късите и ултракъсите вълни. Най-често това се правеше в диапазона от 20 до 30 MHz, но възможността за промяна на честотата в широк диапазон позволяваше да се противодейства на активните смущения. Обичайният обсег на приемане е около 190 км, но той зависи от височината на целта: 40 км за цел на 500 м и 134 км за цел на 4000 м. Вакуумно-ламповите предаватели са конструирани от Metropolitan-Vickers по планове на радиопредавател. Приемникът е построен от AC Cossor Ltd по планове, предоставени от Telecommunications Research Establishment.

Chain Home Low е разработен през 1939 г. Той използва тесен лъч с дължина на вълната 1,5 м (200 MHz), за да открива по-дълги разстояния на малки височини (до 150 метра). Кулите на радарите са по-малки и следователно са преносими. Те могат да бъдат преместени с камион на място, определено от RAF за противовъздушна отбрана. Това е моностатичен радар с общи предавателни и приемни антени. Антената се състоеше от пет групи от по четири дипола, разположени пред общ метален рефлектор.

Описание на радара; избрани тактико-технически данни
Тактико-технически характеристики
 Chain Home Chaine Home Low Chain Home Extra Low
Frequenz:  20 до 50 MHz 200 MHz 3 GHz
честота на повторение на импулсите:  12,5 и 25 Hz; 400 Hz 500 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ):  20 µs 3 µs 6,6 и 1,9 µs
мощност:  350 кВт
по-късно 750 кВт 
150 кВт 500 кВт
инструментален обхват: 300 км
обхват  до 190 км 40 км за 150 m височина  30 км за 15 m височина,
145 км за 1 800 m височина на полета 
диаграма на насоченост от антената:  Type 13: 1,5° vert. 7,5° horiz.
Type 14: 1° horiz. x 3° vert.
завъртания на антената:  1, 1,5, 2 или 3,33 min⁻¹. Type 13: 6 Цикли на завъртане/min.

През 1943 г. е разработена Chain Home Extra Low (типове 13 и 14) в S-обхвата за откриване на много малки височини (до 15 метра). Тип 13 е моностатична радиолокационна станция с магнетронен предавател, който извършва вертикални прелитания от -1° до +20° като висотомер. Първоначално антената е формирана от група диполи в мрежа с височина 6 m и ширина 90 cm. По-късно тази антена е заменена с параболична антена с прорезен вълновод във фокусната точка. Имаше обаче проблеми с механичния въртящ механизъм, така че този радар често работеше само с фиксиран ъгъл, ориентиран спрямо хоризонта.

Тип 14 е подобен на тип 13, но антената е монтирана завъртяна на 90°, за да се постигне по-добра точност на хоризонталния страничен ъгъл. За по-добро вертикално покритие бяха монтирани две антени една над друга. Едната от тях сочеше към хоризонта, а втората имаше малък ъгъл на издигане.

Построени са общо 59 единици тип 1, 24 единици тип 2 и 24 единици тип 13 и 14.

Източник: www.radarpages.co.uk: Chain Home, Chain Home Low und Chain Home Extra Low