www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

«Лихтенщайн SN-2»

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Устройства за наблюдение на «Лихтенщайн- Б»

„Lichtenstein” Sichtgeräte

Изображение 1: Устройства за наблюдение на «Лихтенщайн- Б»

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 90 MHz
период на импулсите: 1,1 ms
честота на повторение на импулсите: 900 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 … 1,25 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 2,5 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 8 км
разрешаваща способност по разстояние: 200 м
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

«Лихтенщайн SN-2»

За приближаване към целите беше използвано радиоизмервателното устройство «Лихтенщайн SN-2» (FunkGerät 220, FuG 220). Измерванията можеха да се извършват според разстоянието, височината и страничното положение, които се показваха на две (по-късно на три) картинни тръби. Имаше две версии на антената: антена тип «площ» и антена тип «пилотска кабина». Максималният обсег на действие е бил 5 (по-късно 6) километра. Точността на пеленгацията е около 3° за страничния и височинния ъгъл. Ориентирите могат да се вземат чрез електронно завъртане на антената. Така нареченият трептящ превключвател превключваше байпасна линия към захранващата линия на антената на всеки 25 Hz и захранваше антените във фазова опозиция. Двата видеосигнала се припокриват във времето на екрана. Ако целевият символ се показваше голям и без трептения, т.е. антифазният сигнал беше в минимума, тогава целта беше точно в средата.

По-нататъшни версии са «Лихтенщайн- Б» (FuG 202) и «Лихтенщайн-Ц1» (FuG 225) с три електроннолъчеви тръби и голяма тежка антена тип «еленов рог», както и «Лихтенщайн-С» (FuG 213) като експериментална версия с мощност на импулса от 30 до 40 кВт при честота на предаване 150 MHz. Обсегът на действие на «Лихтенщайн-С» е около 30 км.

Устройството за наблюдение с три електроннолъчеви тръби имаше J-скоп за определяне на разстоянието със скала 8 km и два А-скопа за показване на страничните и височинните ъгли.

Други версии, например (FuG 214) «Лихтенщайн-BAUER», са били използвани и като предупредително устройство, излъчващо сигнал отзад, за откриване на вражески изтребители, следващи отзад. За тази цел под крилата бяха монтирани къси антени Yagi с 4 елемента, като приемната антена беше отдясно, а предавателната - отляво.

Антените на радиолокаторите FuG 212 и FuG 220b придават характерния вид на немския нощен изтребител Bf 110 G (тук като британски самолет за плячка).

Ключовият генератор (синхронизатор) генерира силни импулси с продължителност около 1 µs от синусоидални колебания с честота 900 Hz чрез няколко усилвателя и ограничители, свързани с трансформатор. Предавателят се модулира с този импулс. Приемникът е суперхетеродинен приемник и е оборудван с девет лампи. Широчината на честотната лента е около 1,2 MHz. Честотата на осцилатора може да се регулира със сервоверига.

Управлението на тръбата за картина съдържа осцилираща верига, настроена на 75 kHz. По време на периода на отклонение бяха извършени шест осцилации, които доведоха до появата на шест ярки точки на екрана като 2-километрови маркировки. Превключвателят за трептене се превключваше от мотор с честота 25 Hz. Той може да се активира чрез ръчно задействан превключвател на антената (не е показан на блоковата схема) в страничния ъгъл или в ъгъла на издигане.

Галерия със снимки на радара Лихтенщайн
Peilung mit dem „Flimmerschalter”
Снимка 2: Анимация: Функция на
превключвателя за трептене
Nachtjäger
	(Кликнете за да увеличите снимката: 1200·798 пиксел = 97 kB)
Снимка 3: Нощен изтребител Bf 110 G

	(Кликнете за да увеличите снимката: 1120·780 пиксел = 97 kB)
Снимка 4: Блок схема на радара «Лихтенщайн SN-2»