www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Lichtenstein SN-2

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1:

„Lichtenstein” Sichtgeräte

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 90 MHz
период на импулсите: 1,1 ms
честота на повторение на импулсите: 900 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 … 1,25 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 2,5 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 8 км
разрешаваща способност по разстояние: 200 м
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

Lichtenstein SN-2

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.