www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Mammut

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Antenne des Mammut-Gerätes

Antenne des Mammut-Gerätes

Obrázek 1: Antenne des Mammut-Gerätes

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 120 … 135 MHz
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ): 2 … 3,5 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 200 kW
Průměrný výkon: 8 kW
Přístrojový dosah radaru: 300 km
Rozlišení rozsahu: 300 m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 0,5°
Počet zásahů cíle:
MTBCF:
MTTR:

Mammut

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!