www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

«Мамут»

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: «Мамут»

Antenne des Mammut-Gerätes

Изображение 1: «Мамут»

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 120 … 135 MHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): от 2 до 3,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 200 кВт
средна мощност: 8 кВт
инструментален обхват: 300 км
разрешаваща способност по разстояние: 300 м
точността:
широчина на лъча: 0,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

«Мамут»

Радарът «Мамут» (FunkMGerät 65, FuMG41/42) е стационарен радар с дължина на вълната 2,20 … 2,50nbsp;м. Антената е фиксирана с отражателно поле, изработено от телена мрежа с размер 10×30 m. Тя се състои от четири нива с по 16 дипола. Двете горни нива са предавателната антена, а двете долни нива са приемната антена.

Тъй като антената не може да се завърта, лъчът се завърта електронно с помощта на «електрически компенсатор» като фазов превключвател, който включва байпасни линии в захранващата линия. Това дава възможност за завъртане на излъчващия лъч в ъглов диапазон от ±55° спрямо основната ос. За пълно многопосочно търсене са необходими поне две мамутови устройства, които могат да бъдат конструирани и двустранно като антена «глава на Янус».

Точността на измерване на разстоянието е ±300 m, а точността на страничния пеленгатор - ±0,5°. Теглото на устройството е около 25 т. Радарът «Мамут» може да се свърже с устройството «Malaja». Това беше допълнителна приемна система, която използваше горната и долната равнина на антената, които по този начин образуваха много тясна вертикална диаграма. Допълнително измерване на ъгъла на издигане е възможно чрез сравнение на фазите между две равнини.

По този начин през 1944 г. радарът «Мамут» е първият триизмерен радар с фазирана антенна решетка.