www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

CAMRa

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: CAMRa

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 3,0765 GHz
(pasma F)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 610 Hz
Szerokość impulsu (τ): 0,5 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 600 kW
Moc średnia: 183 W
Zasięg instrumentalny: 246 km
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 0,28°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: max. 6 obr/min
MTBCF:
MTTR:

CAMRa

CAMRa (Chilbolton Advanced Meteorological Radar) jest dwupolaryzacyjnym radarem dopplerowskim pracującym w paśmie F. Jest to największy na świecie radar meteorologiczny z całkowicie ruchomą anteną. Początkowo był to radioteleskop, co tłumaczy jego rozmiary, ale z biegiem lat był wielokrotnie przebudowywany i modyfikowany.

W antenie radaru zastosowano symetryczny reflektor paraboliczny o średnicy 25 m i zysku anteny 53,5 dB. W nadajniku zastosowano magnetron. Radar wysyła impulsy spolaryzowane na przemian poziomo i pionowo. Wykorzystuje on pseudokoherentny, dwukanałowy odbiornik i odbiera jednocześnie współpolarne i krzyżowe sygnały echa.

Zbudowany w 1967 roku radar jest obsługiwany przez Chilbolton Group z Wydziału Nauki i Technologii Kosmicznej w STFC Rutherford Appleton Laboratory w Oxfordshire. Antena może być również stosowana w innych radarach w innych zakresach częstotliwości, co tłumaczy jej ogromny promiennik główny.