www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

MAARSY

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: MAARSY

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 53,5 MHz
(pasma VHF)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: ≤ 30 kHz
Szerokość impulsu (τ): ≥ 0.33 μs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 800 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 150 km
Rozróżnialność w odległości: ≥ 50 m
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 3,6°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

MAARSY

MAARSY (Middle Atmosphere Alomar Radar System) to radar mezosferyczno-stratosferyczno-troposferyczny pracujący w dolnym zakresie VHF, który został zainstalowany około 2010 roku w Andenes w Norwegii (69°17'54.1" N   16°02'29.0" E). Zastąpił on istniejący tam do tej pory radar Alwin, którego pole antenowe jest nadal częściowo wykorzystywane jako czujnik pasywny.

Antena radaru składa się z 433 anten Yagi, każda z trzema elementami jako indywidualnymi promiennikami, rozmieszczonych na powierzchni 6 300 m² w kształcie dodekagonu o trójkątnym wzorze. Poszczególne anteny są poprzecznie przeplatane w celu uzyskania dwóch różnych płaszczyzn polaryzacji. Ich szerokość pasma wynosi 5 MHz.

Każda antena posiada własny nadajnik/odbiornik o maksymalnej mocy wyjściowej 2 kW oraz niezależną regulację fazy i amplitudy. Kształt nadawanego sygnału jest prostokątny, gaussowski lub trapezowy. Radar może nadawać albo za pomocą niemodulowanego krótkiego impulsu, albo kodowanego fazowo za pomocą kodu komplementarnego lub kodu Barkera.