www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

MAARSY

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: MAARSY

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 53,5 MHz
(честотен диапазон «VHF»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: ≤ 30 kHz
продължителност на сондиращия импулс (τ): ≥ 0.33 μs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 800 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 150 км
разрешаваща способност по разстояние: ≥ 50 м
точността:
широчина на лъча: 3,6°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

MAARSY

MAARSY (Middle Atmosphere Alomar Radar System) е мезосферно-стратосферно-тропосферен радар, работещ в долния УКВ диапазон, който е създаден около 2010 г. в Анденес, Норвегия (69°17'54.1" N   16°02'29.0" E). Той заменя съществуващия дотогава радар Alwin, чието антенно поле все още се използва частично като пасивен сензор.

Радарната антена се състои от 433 антени Яги, всяка с по три елемента като индивидуални излъчватели, разпределени върху додекагонална площ от 6 300 m² с триъгълен дизайн. Отделните антени се преплитат напречно, за да се реализират две различни поляризационни равнини. Ширината на честотната им лента е 5 MHz.

Всяка отделна антена има собствен предавател/приемник с максимална изходна мощност 2 kW и независим контрол на фазата и амплитудата. Формата на предавания сигнал е правоъгълна, Гаусова или трапецовидна. Радарът може да предава с немодулиран къс импулс или фазово кодиран с комплементарен код или код на Баркър.