www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

BASTA

Scurtă prezentare radarului, date tehnico-tactice

Ilustrație 1: BASTA

Ilustrație 1: BASTA

Date tehnico-tactice
frecvența de lucru: 94.95 GHz
(bande W)
perioadă de repetiţie a impulsurilor: 80 or 160 µs
frecvenţa de repetiţie a impulsurilor:
durata impulsului de sondaj (τ):
timpul de recepţie:
timpul mort:
puterea în impuls:
puterea medie:
distanţa maximă fără ambiguităţi: 12 km
capacitatea de separare în distanță: 12,5 m
precizia de măsurare:
lățimea diagramei de directivitate: 0,4°
numărul de impulsuri recepţionate:
viteza de rotire a antenei:
MTBCF:
MTTR:

BASTA

BASTA (Bistatic rAdar SysTem for Atmospheric studies) este un radar de nori format dintr-un radar cu unde continue modulate în frecvență (FMCW) care funcționează în banda W. Acesta a fost dezvoltat de Laboratoire ATmosphe`re, Milieux, et Observations Spatiales (LATMOS), Guyancourt, Franța și construit de compania Meteomodem.

Cea mai recentă versiune are o sensibilitate de aproximativ -50 dBZ la o distanță de 1 km, utilizând un timp de integrare a semnalului de 3 s cu o rezoluție a altitudinii de 25 m.