www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

BASTA

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: BASTA

Rysunek 1: BASTA

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 94.95 GHz
(pasma W)
Okres powtarzania impulsów: 80 or 160 µs
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa:
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 12 km
Rozróżnialność w odległości: 12,5 m
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 0,4°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

BASTA

BASTA (Bistatic rAdar SysTem for Atmospheric studies) to radar chmurowy składający się z radaru z modulacją częstotliwości fali ciągłej (FMCW) pracującego w paśmie W. Został on opracowany przez Laboratoire ATmosphe`re, Milieux, et Observations Spatiales (LATMOS) w Guyancourt we Francji i zbudowany przez firmę Meteomodem.

Najnowsza wersja charakteryzuje się czułością około -50 dBZ w odległości 1 km, przy czasie integracji sygnału wynoszącym 3 s i rozdzielczości wysokości 25 m.