www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

BASTA

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: BASTA

Изображение 1: BASTA

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 94.95 GHz
(честотен диапазон «W»)
период на импулсите: 80 or 160 µs
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 12 км
разрешаваща способност по разстояние: 12,5 м
точността:
широчина на лъча: 0,4°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

BASTA

BASTA (Bistatic rAdar SysTem for Atmospheric studies) е радар за изследване на облаци, състоящ се от честотно модулиран радар с непрекъснати вълни (FMCW), работещ в W-обхвата. Той е разработен от Laboratoire ATmosphe`re, Milieux, et Observations Spatiales (LATMOS), Guyancourt, Франция и е построен от компанията Meteomodem.

Най-новата версия има чувствителност от приблизително -50 dBZ на разстояние 1 km, като се използва време за интегриране на сигнала от 3 s и разделителна способност на височина от 25 m.