www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

QXP-120P

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: QXP-120P

Изображение 1: QXP-120P

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9,3 … 9,5 GHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: up to 20 kHz
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 200 Вт
средна мощност:
инструментален обхват: 120 км
разрешаваща способност по разстояние: 15 м
точността: ± 0,1°
широчина на лъча: ≤ 3°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

QXP-120P

QXP-120P (portable Quad-Pol Weather Radar, преносим метеорологичен радар Quad-Pol) е компактен и преносим импулсен доплеров радар, работещ в X-обхвата с двойна поляризация (обозначението Quad-Pol означава и резултатите от кръстосаната поляризация: HH, HV, VV, VH).

Източник: