www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

NPOL

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: NPOL

Rysunek 1: NPOL

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 2 700 … 2 900 MHz
(pasma S)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 250 … 2 000 Hz
Szerokość impulsu (τ): 0,8 … 2 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 850 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: NM (≙ km)
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania: 0,1°
Szerokość wiązki anteny: 0,95°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

NPOL

NPOL (NASA Polarimetric precipitation radar) to przenośny radar badawczy o podwójnej polaryzacji, pracujący w paśmie S, opracowany w 2001 roku przez zespół naukowców z należącego do NASA kosmodromu Wallop Island. Służy do wykonywania dokładnych pomiarów objętościowych opadów atmosferycznych, w tym szybkości opadów, rozkładu wielkości cząstek, zawartości wody w chmurze i rodzaju opadów. W radarze zastosowano nadajnik magnetronowy z półprzewodnikowym modulatorem impulsów. Antena ma symetryczny reflektor paraboliczny o średnicy 8,5 m. W 2010 r. NPOL otrzymał zupełnie nową antenę. Podczas transportu kompletny radar jest ładowany do pięciu standardowych kontenerów.