www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Mira-35

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Mira-35

Изображение 1: Mira-35

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 35.2 GHz
(честотен диапазон «Ka»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 2,5 … 10 kHz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,1 … 0,4 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 30 кВт
средна мощност: 60 Вт
инструментален обхват: 58,8 км
разрешаваща способност по разстояние: 15 … 60 м
точността:
широчина на лъча: 0,6° или 0,3°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

Mira-35

Mira-35 (наричан по-рано MIRA-36) е високочувствителен радар за облаци, работещ в Ka-обхвата, оборудван с магнетрон, който може да се използва и за наблюдение на много тънки облаци. Той е предназначен за продължителна работа без надзор. Няколко размера антени могат да се монтират стационарно или на преносима платформа на ремарке за автомобил.

В основната конфигурация антената е разположена върху хоризонтална повърхност и излъчва само нагоре. Антената е тип «Касегрейн» с диаметър 1 или 2 метра. При предаването се използва линейна поляризация, като едновременно могат да се приемат ко- и кръстосанополяризирани сигнали. MIRA-35 може да се монтира и на въртяща се маса и позволява сканиране на височина и страничен ъгъл с непрекъснато въртене и завъртане в рамките на полусферата.

Източници:

Галерия със снимки на Mira-35

Изображение 2: Mira-35S (S означава „scanning“)

Изображение 3: Mira-35C (C означава„compact“)