www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Meteor 50DX

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Meteor 50DX

Rysunek 1: Meteor 50DX

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 9,36 … 9,38 lub
9,30 … 9,35 GHz
(pasma X)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 250 … 2 500 Hz
Szerokość impulsu (τ): 0,33 … 2,0 lub
0,83 … 3,3 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 75 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 120 km
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 1,3°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 1 … 6 min⁻¹
3 min⁻¹ (zazwyczaj)
MTBCF:
MTTR:

Meteor 50DX

Meteor 50DX to radar meteorologiczny z podwójną polaryzacją (Simultaneous Transmission And Reception, STAR) pracujący w paśmie X. Meteor 50DX może być wykorzystywany do regionalnych kampanii prognoz hydrologicznych i badań naukowych, jako uzupełnienie luki w istniejących sieciach meteorologicznych lub do pełnienia ogólnych funkcji meteorologicznych. Jako nadajnika używa magnetronu i korzysta z oprogramowania meteorologicznego Rainbow 5. Pełne skanowanie objętości trwa około 10 minut.

Wersja mobilna jest montowana na przyczepie dopuszczonej do ruchu drogowego, której wymiary i masa są zgodne z dyrektywami UE dotyczącymi przyczep samochodowych. Masa całkowita tej przyczepy jest mniejsza niż 2,8 tony (tzn. przyczepa może być holowana przez większość samochodów typu SUV Sport Utility Vehicles, SUV). W przyczepie jest również wbudowany generator elektryczny umożliwiający niezależne zasilanie.

Źródło: