www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

WR-25XP

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: WR-25XP

Изображение 1: WR-25XP

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 410 ± 30 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1000; 750; 500 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,2; 0,4; 0,8 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 25 кВт
средна мощност: 5 … 10 Вт
инструментален обхват: 120 км
разрешаваща способност по разстояние: 32 … 125 м
точността:
широчина на лъча: 2,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

WR-25XP

WR-25XP е доплеров метеорологичен радар, работещ в честотна лента X с двойна поляризация в режим STAR Modus (simultaneous transmission and reception). Съществуват стационарни и мобилни версии.

Радарът използва магнетрон в предавателя. Антената използва параболичен рефлектор с диаметър 90 cm.

Източници: