www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

MRL-5

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: MRL-5

Изображение 1: MRL-5

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 595 ±15 MHz
(честотен диапазон «X»)
2 950 ±15 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 250 … 1 000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 или 2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 250 кВт800 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 300 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: 0,5°1,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 0 … 6 об/мин
MTBCF: 5000 ч1000 ч
MTTR:

MRL-5

MRL-5 (Метеорологический РадиоЛокатор, МРЛ) е многочестотен радар, който работи едновременно в S-обхвата (хоризонтално поляризиран) и X-обхвата (вертикално поляризиран). Радарът е разработен за използване в тропически и субтропически климатични райони.

Това е класически, некохерентен импулсен радар с по един магнетрон като предавател. В S-обхвата антената работи като антена на Касегрейн с диаметър 4,5 m. Спомагателното огледало на антената Касегрейн е с диаметър 1,5 м и функционира като основен рефлектор за X-обхвата.

Радарът е разработен през 1970-1972 г. и е заменен от DMRL-C след около 40 години експлоатация.

Вариантите MRL-4 (X-band) и MRL-6 (S-band) използват само един честотен диапазон. Подобно на MRL-5, те се използват за предупреждение за лошо време.