www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Monocle K-100

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Monocle K-100

Изображение 1: Monocle K-100

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 330 … 9 375 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 2 … 5 кГц
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 100 Вт
средна мощност:
инструментален обхват: 100 … 150 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: 3,25°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

Monocle K-100

«Монокль К-100» е малък и мобилен метеорологичен радар, работещ в X-обхвата. Антената е равнинна антенна решетка с диаметър 1 m, състояща се от вълноводи с прорезни излъчватели. Той създава симетрична диаграма на насоченост на антената, която механично се върти и се навива.