www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Monocle K-100

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Monocle K-100

Фиг. 1: Monocle K-100

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 330 … 9 375 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 2 … 5 kHz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 100 Вт
средна мощност:
инструментален обхват: 100 … 150 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 3,25°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

Monocle K-100

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.