www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

DMRL-C

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: DMRL-C

Фиг. 1: DMRL-C

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5 600 … 5 650 MHz
(честотен диапазон «C»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 300 … 2 000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1; 25 and 60 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 15 kW
средна мощност:
инструментален обхват: 250 km
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

DMRL-C

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.