www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

WACR

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Figure 1: WACR
© 2006 Atmospheric Radiation Measurement (ARM)

Фиг. 1: WACR
© 2006 Atmospheric Radiation Measurement (ARM)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 95 GHz
(честотен диапазон «W»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 20 kHz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,3 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 1 500 Вт
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 0,43°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

WACR

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.