www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

DWSR 5001C

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Антена на DWSR 5001C с диаметър 20 фута (6,09 m).

Изображение 1: Антена на DWSR 5001C с диаметър 20 фута (6,09 m).

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5 400 … 5 900 MHz
(честотен диапазон «C»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 200 … 2 400 Hz,
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,2 или 3,0 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 500 кВт
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: 0,95º
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

DWSR 5001C

DWSR 5001C е поляриметричен радар за валежи, работещ в честотния диапазон С. Той е по-нататъшно развитие на DWSR 2501C чрез удвояване на мощността на предавателя и броя на приемниците (2×250 kW), така че радарът да може да предава едновременно в линейно-хоризонтална и линейно-вертикална поляризация (т.нар. режим STAR: Simultaneous Transmit And Receive). Радарът може да се управлява изцяло дистанционно. Той е стандартно устройство на германската метеорологична служба и замени по-стария радар Meteor 360.

Приемникът е разположен в една от камерите непосредствено до антената, така че да се избегнат загубите при дълги вълноводни връзки или загубите, дължащи се на преходник с контактни пръстени. Предавателят, захранването и блоковете за синхронизация са разположени в шкаф с две врати в операционната зала под купола. Предавателната мощност се отвежда до антената с помощта на вълноводи. В операционната зала се намира и компютърната работна станция, от която радарът може да се управлява локално и където се изчисляват локалните съставни радарни продукти. Те, както и необработените данни, се предават в мрежата на Германската метеорологична служба чрез защитен интерфейс.

Магнетронът е свръхмощен и лесно се справя с различните натоварвания, причинени от динамично прилаганите различни честоти на повторение на импулсите. Интегрираната в радара система BITE може да следи около 1500 различни параметъра, някои от които обаче са признати от потребителя за несъществени и са деактивирани. Редовната поддръжка се свежда основно до механични проверки. Само калибрирането на радара все още има специално значение, то се контролира от компютърната работна станция.

Източник:

Галерия със снимки на DWSR_5001C
Предавател
Мълниепроводник

Изображение 2: Схематично представяне на метеорологичен радар под радиокупол

Изображение 3: Стойка на DWSR 5001C в операционната зала под радиокупола.

Изображение 4: Приемник на DWSR 5001C в касета при антената

Изображение 5: Магнетрон на DWSR 5001C