www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

DWSR 5001C

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Antenna of DWSR 5001C

Фиг. 1: Antenna of DWSR 5001C

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5 400 … 5 900 MHz
(честотен диапазон «C»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 200 … 2 400 Hz,
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,2 или 3,0 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 500 кВт
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 0,95º
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

DWSR 5001C

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.