www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

DWSR 88

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Antenna of DWSR 88S

Фиг. 1: Antenna of DWSR 88S

Тактико-технически характеристики
DWSR 88SDWSR 88C
носеща честота: 2 700 … 2 900 MHz
(честотен диапазон «S»)
5 450 … 5 825 MHz
(честотен диапазон «C»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 250 Hz, или
600 … 1 200 Hz
1063 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,8 и 2 µs0,8 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 550 кВт250 кВт
средна мощност: 425 W220 W
инструментален обхват: 480 km240 км
разрешаваща способност по разстояние: 125 m
точността:
диаграма на насоченост от антената: 2,1°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

DWSR 88

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.