www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

DWSR 2501C

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: DWSR 2501C

Фиг. 1: DWSR 2501C

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5 300 … 5 700 MHz
(честотен диапазон «C»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 250 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,4; 0,8 и 2,0 μs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 250 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 550 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността: ± 0,1°
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: ≤ 5 min-1
MTBCF:
MTTR:

DWSR 2501C

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.