www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

DWSR-8501

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: DWSR-8501

Фиг. 1: DWSR-8501

Тактико-технически характеристики
DWSR-8501SDWSR-8501S/K
transmitter type: Магнетрон Клистрон
носеща честота: 2 700 … 3 000 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 200 … 2400 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,2 … 2 µs0,4 … 4,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 850 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: ≥ 600 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 0,95°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: до 10 об/мин
MTBCF:
MTTR:

DWSR-8501

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.