www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Meteor 700C

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Meteor 700C / 735C

Фиг. 1: Radom für Meteor 700C / 735C

Тактико-технически характеристики
Meteor 700CMeteor 735
носеща честота: 5 430 … 5 800 MHz
(честотен диапазон «C»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 250 … 2400 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 3.5 … 0.5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 250 KW> 400 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 200 … 600 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността: ± 0,05°
диаграма на насоченост от антената: ≤ 1.0°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

Meteor 700C

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.