www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

KAZR

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: KAZR (на преден план) в позиция SGP със SACR (на заден план).
(36°36'19.1" N   97°29'10.7" W)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 34,83 - 34,69 GHz
(честотен диапазон «Ka»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: max.: 20 кГц
продължителност на сондиращия импулс (τ): 100 ns – 20 μs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 2 кВт
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: 0,2 или 0,3°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

KAZR

Радарът на ARM в Ка-обхвата на зенита (Ka-Band ARM Zenith Radar, KAZR) е доплеров радар за облаци, насочен към зенита, работещ на честота около 35 GHz. KAZR е наследник на широко разпространения радар за облаци с милиметрова дължина на вълната (MMCR) на ARM. Основната цел на KAZR е да определи вертикалните профили на облаците чрез измерване на отражателната способност, радиалната скорост и Доплеровия спектър. В позициите, в които е възможна двойна поляризация, е възможно и измерването на кръстосано поляризирани доплерови векторни величини. В допълнение към тези векторни величини във всяка клетка от обхвата се съхраняват и техните спектри на скоростта.

Предавателят използва усилвател на мощността с лампа с бягаща вълна. Типът на антената е параболичен рефлектор със спомагателно огледало на Касегрейн. Основният рефлектор е с диаметър 3 или 2 m.

Източник: