www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Метеорологичен радар Defender CK250

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
© 2016, Enterprise Electronics Corporation (EEC)

Изображение 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5 600 - 5 650 MHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 200 - 2 400 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,4 - 4,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 250 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 600 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: 0,95º
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 10 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Метеорологичен радар Defender CK250

Метеорологичният радар Defender CK250 е клистронов вариант на цяло семейство радари за C-обхвата. Използва се симетричен параболичен рефлектор с диаметър обикновено 4,2 м. Точността на позициониране на радарната антена е по-добра от 0,05°. Радарът може да бъде доставен с линейна хоризонтална поляризация или като поляриметричен радар с хоризонтална и вертикална поляризация.

Цифровият приемник с I&Q демодулация има чувствителност обикновено -114 dBm с динамичен обхват 105 dB. Обработката на радиолокационния сигнал в стандартен персонален компютър позволява фиксирано потискане на целите (видимостта на целите при пасивни смущения) от ≥ 55 dB и може да обработва максимум 8192 клетки за обхват в рамките на един импулсен период.

Повече информация: