www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Defender CK250

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
© 2016, Enterprise Electronics Corporation (EEC)

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5 600 - 5 650 MHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 200 - 2 400 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,4 - 4,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 250 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 600 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 0,95º
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 10 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Defender CK250

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.