www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Meteor 1700C und 1700S

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
© 2005 Selex Sistemi Integrati, (Gematronik Weather Radars)

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
Meteor 1700 C Meteor 1700 S
носеща честота: 5,45 - 5,82 GHz <2,7 - 2,9 GHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 250 - 2000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,4 µs … 4,5 µs
импулсна мощност: 250 кВт 750 кВт
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 0,55°  …  2°
завъртания на антената: 8 об/мин 6 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Meteor 1700C und 1700S

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.