www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

CSU-CHILL Radar

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1:

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 735 MHz
(«S»)
9 410 ±30 MHz
(«X»)
период на импулсите: 800 – 2500 µs
честота на повторение на импулсите: max: 2 kHz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0.3 – 1.0 µs
Senderbandbreite: 750 kHz 1 – 5 MHz
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 1 МВт
(Клистрон)
25 кВт
(Магнетрон)
средна мощност: 1600 Вт 24 Вт
инструментален обхват: 375 км
eindeutige Dopplergeschwindigkeit: ± 34.3 м/сек
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,1° 0,3°
MTBCF:
MTTR:

CSU-CHILL Radar

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.